Vinice

 

Pavlovské vinice jsou vskutku výjimečné a skrývají v sobě něco mystického. Půdní složení je v rámci lokality velmi různorodé a jednotlivé viniční tratě se od sebe značně liší. Východní, holé kamenné stráně pod Dívčím hradem a Děvínem jsou tvořeny Ernstenbrunnským vápencem, který se dostal na povrch v poslední fázi alpského vrásnění. Právě on výrazně ovlivňuje charakter Pavlovských vín. Viniční tratě bezprostředně pod strání jsou výrazně ovlivněny srážkovou vodou, stékající po navětralé holé skále. Voda omývající kořeny révy na těchto tratích, včetně té naší s názvem Pod Pálavou, je tak silně nasycena minerály. Viniční tratě pod silnicí z Pavlova do Klentnice, orientované na východ a jihovýchod, mají zase tenký pokryv vápenatých jílů a spraší, přičemž spodní vrstvy jsou tvořeny bílým vápencovým štěrkem. Toto platí i pro naše viniční tratě Stará hora a U Božích muk. Nejteplejší lokalita z Pavlovských vinic, návrší nad Klentnickým potokem a Pavlovem, má zase hlubší jílovito – sprašový pokryv (Viniční trať Sahara).

Pohled na Pálavu z naší vinice na viniční trati Sahara

Pohled na Pálavu z naší vinice na viniční trati Sahara

Pohled z trati Sahara na náš Sauvignon blanc na trati U Božích muk

Pohled z trati Sahara na náš Sauvignon blanc na trati U Božích muk.

Péče o vinice

Dlouhou dobu před tím, než jsme vůbec Vinařství NEPRAŠ & Co. v Pavlově založili, jsme hluboce rozmýšleli, jakou přesně cestou se vydáme. Na jedné straně stály naše bohaté zkušenosti získané budováním a vedením pavlovského vinařství Reisten. Na druhé straně jsme ale při získávání zkušeností pracovně navštívili také celou řadu dalších míst. Nejprve Austrálii, Nový Zéland a USA, v zápětí jsme strávili delší dobu ve Francii a Německu. Samozřejmě nesmělo chybět ani Rakousko. Dlouze jsme hovořili s vinaři, navštěvovali tamní vinice a chutnali jejich vína. Velmi důležité poznatky nám přinesla například také opakovaná návštěva veletrhu Bio Fach.

Konečné rozhodnutí jsme ale učinili až zase zpátky tam, kde to máme nejraději – doma, nad vinicí U božích muk. Uvědomili jsme si totiž, že v tak nádherné krajině, přímo v místě, kde začala nová éra lidstva, existuje jediná možnost. Musíme přírodě a krajině nejen porozumět, ale učinit také vše pro to, abychom konali v souladu s ní. Proto jsme se rozhodli, že veškeré naše jak staré, tak nové vinice budou ošetřovány v režimu organického hospodaření.

Viniční tratě Vinařství NEPRAŠ & Co.

Momentálně hospodaříme na těchto viničních tratích v okolí Pavlova:

Ad.Péče o vinice IV Ad.Péče o vinice III Ad.péče o vinice II Ad.péče o vinice B Ad. péče o vinice