Kalová sedlinka

 

U velmi starých a převážně červených vín se může po dlouhém ležení ve víně vyskytnout tzv. kalová sedlinka. Skládá se z vysrážených tříslovitých a barevných látek a stejně jako krystalický zákal tvořený vinným kamenem neovlivňuje kvalitu vína. Je však vhodné víno z této sedlinky opatrně dekantovat.

(KUTTELVAŠER, Zdeněk. 2003. Abeceda vína, Radix, Praha)