Leitmotiv

 

Před osmadvaceti tisíci lety, v šeru dávnověku, na svazích Pálavy seděl muž. Patřil ke kmeni žijícím zde již několik dlouhých století. Nevyznal se v pocitech, které mu vířily v hlavě. Cítil potřebu něco učinit, ale nevěděl co. Tento stav jej pronásledoval již mnoho let. Netušil, jestli také ostatní z jeho kmene cítí podobně, nedovedl svůj pocit formulovat ani sdělit. Jakoby nějaká síla, vkládala do jeho vědomí touhu udělat To. A pak jednou natáhl ruku, vzal do ní mamutí kel, do druhé ruky uchopil špičatý pazourek a váhavě začal do klu rýt. Ryl křivky vrcholků vystupující z roviny nivy, ze které každý rok, když se vracel domů z lovu ze vzdálených bažin, jej vítaly a vedly domů. A pak přidal další, připomínající zákruty řeky, které vídal, když vystoupal na vrchol hory, která tehdy ještě neměla jméno. Netušil, že právě on, jako první na této zemi, přestoupil práh znamenající počátek umělecké tvorby, jež vyjadřovala vnitřní pocit, který právě tímto způsobem mohl sdělit ostatním.

Lidstvo vstoupilo do nové éry své existence.Toto období se nazývá Gravettien.

Leitmotiv

Ve Vinařství NEPRAŠ & Co. chceme navázat na mocný spirit, který zde zanechali ti, kteří zde na Pálavě před tisíci lety žili. Jde o chvějivé, emotivní a duchovní dědictví, které nás, kteří je vnímáme, nutí hledat podstatu tak výjimečného místa, kterým Pálava je. Cítit ten křehký vánek počátků kulturní tvorby lidstva, jenž zde stále věje. Chceme být pokračovatelé těchto tvořitelů v rámci naší kultury vína a vinohradnictví a navázat na proces kulturního zrodu právě zde, kde tehdy v dávnověku započal. Toužíme nalézt esenci tohoto místa a předat ji ostatním. Předat ji ve víně, jež bude mít velmi blízko k této zemi, k tomuto neobyčejnému místu. To vše v úctě a pokoře k našim předkům, kteří kulturní proces na Pálavě započali.